Tôi có một loạt của sở thích nói được ngôn ngữ khác nhau, được giáo dục tốt có quan tâm đến cả hai trí tuệ chủ đề, nghệ thuật, cũng như xuống trái đất chủ đề cơ bản. Cao, thon, tôi Maya, về cơ bản tôi đến từ Ấn độ, nhưng theo đuổi tôi MBBS từ Liêu tỉnh tôi có các lớp học, tôi dành thời gian của tôi, bởi phác thảo như tôi học các kỹ thuật số, thiết kế, tôi có nhiều bạn bè I.

Tôi đã học triết học ở ông là Học thú Berlin.

Chiều cao trung bình và sự xuất hiện

Tôi tìm một người bạn gái có thể sống với tôi ở Trung quốc sau khi tôi tốt nghiệp.

Tôi cũng có thể sống với cô ấy

About