submit


Trong những lần nó chỉ đơn giản là chu đáo của bạn chỉ cần hỏi của cô muốn lấy số của bạn và thậm chí thêm rằng cô ấy có thể liên lạc với bạn trong trường hợp nếu cô cần giúp đỡ ngay lập tức Đó sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng thương tôi đang nói về. Nếu cô ấy là bạn gái của anh, nhưng đó là sự thiếu tin tưởng giữa hai người sau đó, có thể bả không muốn cho số vì vậy mà bạn không thể liên lạc với cô ấy. Có thể có nhiều lý do. Những gì bạn nói rằng cô ấy có thể không thích bạn cũng có thể là một lý do nếu cô ấy không nói chuyện với anh nhiều. Có thể sẽ có nhiều lý do nếu một cô gái không muốn cung cấp cho bạn số của cô ấy. Nhưng điều đầu tiên là những gì tình bạn chia sẻ và bao nhiêu mạnh mẽ hơn liên kết của bạn được

About