submit


Thất bại trong giao tiếp hay không có khả năng giao tiếp hiệu quả này thường là lý do tại sao các mối quan hệ thất bại, một số thậm chí trước khi họ bắt đầu. Hẹn hò với truyền đạt hiệu quả là rất quan trọng hơn bởi vì chỉ có kết nối hai người sẽ có và trên đó, họ có thể xây dựng một mối quan hệ đó, họ cũng có thể theo đuổi trong thế giới thực của họ là thông tin trực tuyến. Đặc biệt là khi một người nào đó sử dụng để và thoải mái với bày tỏ bản thân mình thông qua xúc vật lý và hành động liên lạc qua lời nói có thể được khó khăn và thậm chí còn áp đảo. Nhưng một khi đã thành thật về cảm xúc của mình, thì những lời nên đến một cách dễ dàng. Thông tin liên lạc, tuy nhiên, là một con đường hai chiều một phải không chỉ biết làm thế nào để thể hiện bản thân mình có hiệu quả, nhưng cũng làm thế nào để nghe. Trớ trêu thay, sự tiến bộ tuyệt vời trong giao tiếp công nghệ đã không làm cho nó dễ dàng hơn bất kỳ cho những người để giao tiếp hiệu quả với nhau, đặc biệt là nơi các mối quan hệ đều có liên quan. Hẹn hò là một ví dụ tốt. Trang web hẹn hò cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ và phát triển quan hệ và, các khác nhau và rất thuận tiện nhắn tin cụ có trực tuyến tạo kết nối với nhau dễ dàng như bấm một nút. Nhưng mối quan hệ tiếp tục thất bại, mặc dù các thêm công nghệ lợi thế. Những tiến bộ, tất nhiên, chỉ cung cấp cho chúng tôi tốt hơn và mát công cụ để kết nối, nhưng nó vẫn là để chúng ta xây dựng một cá nhân kết nối với một cá nhân thông qua truyền thông hiệu quả. Những đáng chú ý công cụ đều giống như mở rộng các ngón tay của chúng tôi và âm thanh chúng ta vẫn có thể sử dụng đầu của chúng tôi và xúc hiệu quả để kết nối với người khác. Trong thế giới thực, chúng tôi cũng có sự trợ giúp của chúng tôi, cử chỉ và đôi mắt của chúng tôi khi chúng tôi muốn chuyển một tin nhắn. Những người ngày trực tuyến, tuy nhiên, chỉ có giới hạn viết và giao tiếp bằng lời nói. Họ có công nghệ và họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để tìm những từ thích hợp để nói nhưng trước khi anh có thể sử dụng những lời này một cách hiệu quả để kết nối với người khác, bạn đầu tiên phải chắc chắn rằng từ ngữ của bạn cũng được an toàn kết nối với tâm trí của bạn và những cảm xúc. Có một an toàn kết nối giữa những lời của bạn và tâm trí của bạn và những cảm giác có nghĩa là thể hiện những gì bạn nghĩ và cảm nhận một cách trung thực. Trung thực, sau khi tất cả, là yếu tố quan trọng nhất của truyền thông hiệu quả. Bạn có thể sử dụng từ ưa thích hoặc đơn giản người bạn có thể tạo phức tạp, câu thơ đẹp, ngươi có thể là một tài năng wordsmith. Nếu không có sự trung thực, tuy nhiên, lời nói của ngươi vẫn sẽ là không có ý nghĩa. Biểu hiện trung thực, do đó, dịch để giao tiếp hiệu quả. Anh vẫn chưa quyết định về cảm xúc của bạn cho một người phụ nữ anh đã được giao tiếp với trực tuyến và được anh chưa sẵn sàng để ngày cô độc? Cho cô ấy biết những gì tình hình là vậy, cô sẽ không có vọng rằng bạn sẽ không thể để đáp ứng, và đó hoàn toàn có thể làm hỏng cơ hội khám phá những cảm xúc của bạn cho cô ấy nên tiếp tục sau đó bạn nhận ra rằng đây là những gì anh muốn làm. Anh có bất kỳ ý định rời khỏi đất nước của bạn và chuyển khác để được với đối tác của bạn? Nếu bạn không thể chắc chắn bất kỳ tiềm năng đối tác bạn gặp trực tuyến hiểu rõ điều này ngay từ đầu như vậy cả hai bạn sẽ biết sớm nếu đây là một cái gì đó mà có thể vẫn còn làm việc hay nếu nó là một thỏa thuận-ngắt. Bạn có nghĩa vụ tài chính mà các bạn mong đợi tương lai của đối tác để giúp anh không? Hãy trung thực về nhu cầu của bạn do đó bạn sẽ không cho bất cứ ai ấn tượng rằng bạn có thể cung cấp giới hạn an ninh tài chính. Sau tất cả, nếu bạn cũng có tình yêu và lòng tận tụy để cung cấp và bạn gặp một người phụ nữ có thể cung cấp cho bạn cùng, sau đó, anh sẽ chỉ là một người đưa ra. Trung thực, ngay từ đầu sẽ quyết định, nếu một mối quan hệ là giá trị theo đuổi. Từ đây ra truyền đạt hiệu quả với nhau tự nhiên sẽ làm theo. Thất bại trong giao tiếp hay không có khả năng giao tiếp hiệu quả này thường là lý do tại sao các mối quan hệ thất bại, một số thậm chí trước khi họ bắt đầu. Hẹn hò với truyền đạt hiệu quả là rất quan trọng hơn bởi vì chỉ có kết nối hai người sẽ có và trên đó, họ có thể xây dựng một mối quan hệ đó, họ cũng có thể theo đuổi trong thế giới thực của họ là thông tin trực tuyến. Đặc biệt là khi một người nào đó sử dụng để và thoải mái với bày tỏ bản thân mình thông qua xúc vật lý và hành động liên lạc qua lời nói có thể được khó khăn và thậm chí còn áp đảo. Nhưng một khi đã thành thật về cảm xúc của mình, thì những lời nên đến một cách dễ dàng. Thông tin liên lạc, tuy nhiên, là một con đường hai chiều một phải không chỉ biết làm thế nào để thể hiện bản thân mình có hiệu quả, nhưng cũng làm thế nào để nghe. Trớ trêu thay, sự tiến bộ tuyệt vời trong giao tiếp công nghệ đã không làm cho nó dễ dàng hơn bất kỳ cho những người để giao tiếp hiệu quả với nhau, đặc biệt là nơi các mối quan hệ đều có liên quan. Hẹn hò là một ví dụ tốt. Trang web hẹn hò cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ và phát triển quan hệ và, các khác nhau và rất thuận tiện nhắn tin cụ có trực tuyến tạo kết nối với nhau dễ dàng như bấm một nút. Nhưng mối quan hệ tiếp tục thất bại, mặc dù các thêm công nghệ lợi thế. Những tiến bộ, tất nhiên, chỉ cung cấp cho chúng tôi tốt hơn và mát công cụ để kết nối, nhưng nó vẫn là để chúng ta xây dựng một cá nhân kết nối với một cá nhân thông qua truyền thông hiệu quả. Những đáng chú ý công cụ đều giống như mở rộng các ngón tay của chúng tôi và âm thanh chúng ta vẫn có thể sử dụng đầu của chúng tôi và xúc hiệu quả để kết nối với người khác. Trong thế giới thực, chúng tôi cũng có sự trợ giúp của chúng tôi, cử chỉ và đôi mắt của chúng tôi khi chúng tôi muốn chuyển một tin nhắn. Những người ngày trực tuyến, tuy nhiên, chỉ có giới hạn để viết và giao tiếp bằng lời nói. Họ có công nghệ và họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để tìm những từ thích hợp để nói nhưng trước khi bạn có thể sử dụng những lời này một cách hiệu quả để kết nối với người khác, bạn đầu tiên phải chắc chắn rằng từ ngữ của bạn cũng được an toàn kết nối với tâm trí của bạn và những cảm xúc. Có một an toàn kết nối giữa những lời của bạn và tâm trí của bạn và những cảm giác có nghĩa là thể hiện những gì bạn nghĩ và cảm nhận một cách trung thực. Trung thực, sau khi tất cả, là yếu tố quan trọng nhất của truyền thông hiệu quả. Bạn có thể sử dụng từ ưa thích hoặc đơn giản người bạn có thể tạo phức tạp, câu thơ đẹp, ngươi có thể là một tài năng wordsmith. Nếu không có sự trung thực, tuy nhiên, lời nói của ngươi vẫn sẽ là không có ý nghĩa. Biểu hiện trung thực, do đó, dịch để giao tiếp hiệu quả. Anh vẫn chưa quyết định về cảm xúc của bạn cho một người phụ nữ anh đã được giao tiếp với trực tuyến và được anh chưa sẵn sàng để ngày cô độc? Cho cô ấy biết những gì tình hình là vậy, cô sẽ không có vọng rằng anh sẽ không thể để đáp ứng, và đó hoàn toàn có thể làm hỏng cơ hội khám phá những cảm xúc của bạn cho cô ấy hơn nữa, bạn nên nhận ra sau mà đây là những gì anh muốn làm. Anh có bất kỳ ý định rời khỏi đất nước của bạn và chuyển khác để được với đối tác của bạn? Nếu bạn không thể chắc chắn bất kỳ tiềm năng đối tác bạn gặp trực tuyến hiểu rõ điều này ngay từ đầu như vậy cả hai bạn sẽ biết sớm nếu đây là một cái gì đó mà có thể vẫn còn làm việc hay nếu nó là một thỏa thuận-ngắt. Bạn có nghĩa vụ tài chính mà các bạn mong đợi tương lai của đối tác để giúp anh không? Hãy trung thực về nhu cầu của bạn do đó bạn sẽ không cho bất cứ ai ấn tượng rằng bạn có thể cung cấp giới hạn an ninh tài chính. Sau tất cả, nếu bạn cũng có tình yêu và lòng tận tụy để cung cấp và bạn gặp một người phụ nữ có thể cung cấp cho bạn cùng, sau đó, anh sẽ chỉ là một người đưa ra. Trung thực, ngay từ đầu sẽ quyết định, nếu một mối quan hệ là giá trị theo đuổi. Từ đây ra truyền đạt hiệu quả với nhau tự nhiên sẽ làm theo

About