Cam là một phổ biến vô danh trang web chat video, nhưng đôi khi, bạn có thể thấy mình bị cấm không có lý do rõ ràng và không có cảnh báo.

Để có được huỷ cấm tình lần đầu tiên đi với bạn Adobe Flash trực tuyến cài đặt quản lý và xóa Cam từ danh sách các trang web bạn đã đến thăm. Sau đó, và khởi động lại trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính trước khi nhập trở lại vào Tuổi.

Ngoài ra, bật modem của bạn đi một thời gian ngắn

Nếu bạn có một địa chỉ IP động, đây có thể là đủ để thay đổi địa chỉ IP của bạn do đó bạn sẽ trông giống như một người khác nhau thời gian tới để nhập vào Tuổi.

Cảm thấy giống như lẽ ra anh không nên cấm

Hãy cầu xin trường hợp của bạn trong một email với họ

About